Skip to content

Kogemused, hooliv suhtumine ja kaasaegne tehnika!

Margarita Puusta Hambaravi OÜ on Eesti Haigekassa lepingupartner

Kogemused, hooliv suhtumine ja kaasaegne tehnika!

Margarita Puusta Hambaravi OÜ on Eesti Haigekassa lepingupartner

Teenused

Teenused Pakume järgmisi hambaravi teenuseid

Ravi ja profülaktika
Ravi ja profülaktika
Hambakaariese ravi
Hambakaariese ravi
Laste hammaste ravi
Laste hammaste ravi
Suuhügieeni konsultatsioon
Suuhügieeni konsultatsioon
Hambahaiguste ennetus
Hambahaiguste ennetus
Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
Kirurgia
Kirurgia
Hammaste valgendamine ja soodapesu
Hammaste valgendamine ja soodapesu
Juureravi
Juureravi

Teenused Pakume järgmisi võimalusi

  • Ravi ja profülaktika
  • Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
  • Laste hammaste ravi
  • Suuhügieeni konsultatsioon
  • Hambahaiguste ennetus
  • Kirurgia
  • Hammaste valgendamine ja soodapesu
  • Juureravi
  • Hambakaariese ravi

Broneeri aeg

Veebibroneering ainult Rapla hambaravisse

Plaanilise ravijärjekorra pidamise nõuded Margarita Puusta Hambaravi OÜ-s

Hambaravi osutab tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist.

Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

Patsientidele on nähtavas kohas (ooteruumi seinal) välja pandud arstide vastuvõtuaegade teave arsti nimede kaupa; samas on olemas info väljaspool vastuvõtuaega ööpäevaringselt osutatava vältimatu abi saamise kohta; lisaks on kontaktandmed Eesti Haigekassa Pärnu osakonna ja Tervishoiuameti kohta, juhul kui patsient tahab väljendada rahulolematust tervishoiuteenuse kättesaadavuse osas ja/või esitada kaebust.

Ravijärjekorda registreerimisel hambaravi kabinetis (st kohapeal) täidetakse punktid:

1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);

2. planeeritav vastuvõtuaeg;

3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);

4. patsiendi kontaktandmed;

5. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

6. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus;

Kui registreerimine toimub telefoni teel, on kohustus märkida punktid 1) 2) 4) 6) nõutud andmed. Assistent teatab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja (arsti) nime.

Hambaravi kasutab ravijärjekorra jaoks Hammas programmi.

Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).

Kui ravijärjekorras tehakse muudatus, siis sellest patsienti ka informeeritakse hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tööpäeviti kella 9.00 -17.00-ni telefonidel +372 48 57 70 77 või +372 55 506 160.

Kaebuste lahendamise kord Margarita Puusta Hambaravi OÜ-s

Üldine kord

Kaebusega (küsimustega) Margarita Puusta Hambaravisse on võimalik pöörduda kõigil, kellele on siin hambaravis osutatud tervishoiuteenust.

Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volitus.

Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist.

Volitus peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid hambaravi esindajale üheselt mõistetav.

Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.

1) Kirjalikud kaebused

Kirjaliku kaebuse või ettepaneku esitamiseks on hambaravis olemas vastav vorm.

Kaebuse vormi saamiseks pöörduge arsti või õe juurde. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi (või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina, telefonikõnena – vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).

Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus. Kaebuse sisu peab olema arusaadav ja esitatud küsimus konkreetne.

2) Suulised kaebused

Suulised kaebused registreeritakse eraldi osana kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse/ lahendaja kohta.

Suulised kaebused lahendatakse hambaravi piires. Üldjuhul vastatakse suulistele kaebustele suuliselt. Kui asjaolud osutuvad keerukamaks, palutakse kaebajal siiski esitada kirjalik avaldus.

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole:

Eesti Haigekassa Pärnu osakond: Lai tn 14, Pärnu 80010, tel 44 77666 (sekretär);

Terviseamet: Gonsiori 29, Tallinn, 15157, tel 6 509840 (sekretär);

Eesti Patsientide Esindusühing:
Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 6 566 429
Rüütli 21, IIk, Pärnu 80010, tel 44 33 440;

Rapla maavanem:
Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla,
tel 48 41 100 (sekretär)
e-post: raplamvs@raplamv.ee

Eesti Vabariigi Õiguskantsler:
Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 6938404 (info)
e-post: info@oiguskantsler.ee

Kontakt vorm

*Kiirema vastuse saamiseks soovitame kõigepealt meile helistada.

Plaanilise ravijärjekorra pidamise nõuded Margarita Puusta Hambaravi OÜ-s

Hambaravi osutab tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist.

Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.

Patsientidele on nähtavas kohas (ooteruumi seinal) välja pandud arstide vastuvõtuaegade teave arsti nimede kaupa; samas on olemas info väljaspool vastuvõtuaega ööpäevaringselt osutatava vältimatu abi saamise kohta; lisaks on kontaktandmed Eesti Haigekassa Pärnu osakonna ja Tervishoiuameti kohta, juhul kui patsient tahab väljendada rahulolematust tervishoiuteenuse kättesaadavuse osas ja/või esitada kaebust.

Ravijärjekorda registreerimisel hambaravi kabinetis (st kohapeal) täidetakse punktid:

1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);

2. planeeritav vastuvõtuaeg;

3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);

4. patsiendi kontaktandmed;

5. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

6. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus;

Kui registreerimine toimub telefoni teel, on kohustus märkida punktid 1) 2) 4) 6) nõutud andmed. Assistent teatab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava tervishoiutöötaja (arsti) nime.

Hambaravi kasutab ravijärjekorra jaoks Hammas programmi.

Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).

Kui ravijärjekorras tehakse muudatus, siis sellest patsienti ka informeeritakse hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tööpäeviti kella 9.00 -17.00-ni telefonidel +372 48 57 70 77 või +372 55 506 160.

Kaebuste lahendamise kord Margarita Puusta Hambaravi OÜ-s

Üldine kord

Kaebusega (küsimustega) Margarita Puusta Hambaravisse on võimalik pöörduda kõigil, kellele on siin hambaravis osutatud tervishoiuteenust.

Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volitus.

Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist.

Volitus peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid hambaravi esindajale üheselt mõistetav.

Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.

1) Kirjalikud kaebused

Kirjaliku kaebuse või ettepaneku esitamiseks on hambaravis olemas vastav vorm.

Kaebuse vormi saamiseks pöörduge arsti või õe juurde. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi (või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina, telefonikõnena – vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).

Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus. Kaebuse sisu peab olema arusaadav ja esitatud küsimus konkreetne.

2) Suulised kaebused

Suulised kaebused registreeritakse eraldi osana kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse/ lahendaja kohta.

Suulised kaebused lahendatakse hambaravi piires. Üldjuhul vastatakse suulistele kaebustele suuliselt. Kui asjaolud osutuvad keerukamaks, palutakse kaebajal siiski esitada kirjalik avaldus.

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole:

Eesti Haigekassa Pärnu osakond: Lai tn 14, Pärnu 80010, tel 44 77666 (sekretär);

Terviseamet: Gonsiori 29, Tallinn, 15157, tel 6 509840 (sekretär);

Eesti Patsientide Esindusühing:
Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 6 566 429
Rüütli 21, IIk, Pärnu 80010, tel 44 33 440;

Rapla maavanem:
Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla,
tel 48 41 100 (sekretär)
e-post: raplamvs@raplamv.ee

Eesti Vabariigi Õiguskantsler:
Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 6938404 (info)
e-post: info@oiguskantsler.ee

Haigekassa

Lisateabe saamiseks vaadake videot

Avaleht

Margarita Puusta Hambaravi OÜ on Eesti Haigekassa lepingupartner, mis tähendab seda, et kuni 19-aastastele patsientidele on hambaravi tasuta. Lisaks Margarita Puusta Hambaravi OÜ on ka täiskasvanute hambaravihüvitise leping.

Lisateabe saamiseks vajuta siia

Lisateabe saamiseks vaadake videot

Avaleht

Margarita Puusta Hambaravi OÜ on Eesti Haigekassa lepingupartner, mis tähendab seda, et kuni 19-aastastele patsientidele on hambaravi tasuta. Lisaks Margarita Puusta Hambaravi OÜ on ka täiskasvanute hambaravihüvitise leping.

Lisateabe saamiseks vajuta siia

Haigekassa hüvitised

Täiskasvanu

40 eurot

aastas
Alla 1-aastase lapse ema

85 eurot

aastas
Töövõimetus- või vanaduspensionär

85 eurot

aastas
Proteesihüvits

260 eurot 

3 aasta jooksul
Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

85 eurot

aastas
Proteesihüvits

260 eurot 

3 aasta jooksul
Rase

85 eurot

aastas
Täiskasvanu

40 eurot

aastas
Alla 1-aastase lapse ema

85 eurot

aastas
Töövõimetus- või vanaduspensionär

85 eurot

aastas
Proteesihüvits

260 eurot 

3 aasta jooksul
Üle 63-aastane ravikindlustatud isik

85 eurot

aastas
Proteesihüvits

260 eurot 

3 aasta jooksul
Rase

85 eurot

aastas

Personal

Hambaarstid

Dr. Margarita Puusta*

Dr. Inga Ly

Dr. Linda Karu

Dr. Hella Lokko

Dr. Katri Palu

Dr. Avely Albo

*vastuvõtt Märjamaal

Assistendid

Aigi Neuman

Janne Viesemann

Ireen Kuldkepp

Hambaarstid

Dr. Margarita Puusta*

Dr. Inga Ly

Dr. Linda Karu

Dr. Hella Lokko

Dr. Katri Palu

Dr. Avely Albo

*vastuvõtt Märjamaal

Assistendid

Aigi Neuman

Janne Viesemann

Ireen Kuldkepp

Kontakt

Rapla kabinet

Rapla, Tallinna mnt. 31

E – R  9:00 – 17:00

L – P  Suletud

Tegevusluba L02306

Märjamaa kabinet

Märjamaa, Pärnu mnt. 64-10

E – R  9:00 – 17:00

L – P  Suletud